Alle varer selges as is.
Varene som selges selges fri for heftelser om ikke annet er opplyst.
Det tilkommer auksjons gebyr på 250kr pr auksjon.
Alle priser er pluss mva.
Alt kjøpt på auksjonen skal betales innen tre dager.
Det skal max gå ti dager fra auksjonen er avsluttet til objektet skal være hentet om ikke annet er avtalt. Objekt som ikke er hentet etter ti dager blir belastet med minimum .250kr pr dag og max 1000kr pr dag(kommer ann på størrelse på objektet om ikke annet er avtalt).